www.SamsProjects.co.il
אודות פורטל ידע תחזית פיננסית ניתוח צרכי לקוחות פיתוח מוצר חדש תוכנית עסקית דף הבית

שמואל בראל
(MBA, ME, BSc)
יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.

  צור קשר!    
   
   
   
   
   


תוכנית עסקית

תוכנית עסקית היא הצהרה של יעדים עסקיים, הגורמים והסיבות שמשפיעים על היעדים, האופן שבו יממושו היעדים, והרווחיות הצפויה במימוש התוכנית. התוכנית מאורגנת בצורת מסמך, ומפרטת מהלכים שסוגרים את הפערים שבין היוזמה, הרעיון, המוצר, והעסק.

תוכנית עסקית תכיל לרוב כמה פרקים שמאפיינים את העסק, וכן עמוד השער, תוכן עניינים, תקציר מנהלים, ונספחים. קהל היעד הוא היזמים, משקיעים וספקי הון, שותפים עסקיים, עובדים, ובעלי ענין שהיזמים מעוניינים לגייס לצידם לצורך מימוש התוכנית. הידע המקצועי מוצג בסטדנרד עסקי לפי 5 תחומי ידע:
 • שיווק - הצורך, השוק, הלקוחות, המשתמשים
 • הנדסה - תכונות ומאפייני המוצר, ניהול מחזור חיים
 • אסטרטגיה - חזון, יעדים, מטרות והיתרון התחרותי
 • ניהול - הצוות המבצע ותוכנית הפעולה
 • מימון - גיוס ההון, התזרים הצפוי והכדאיות הכלכלית  מבנה תוכנית עסקית:
  המבנה נגזר בעיקר מרמת הבשלות הרעיונית והטכנולוגית של המוצר/הפתרון והוותק של המיזם/החברה. ייתכן שחלק מן הסעיפים לא רלבנטי.

  שער
  מכיל את שם החברה, היזמים, פרטי התקשרות

  הצהרה בנוגע לשמירת סודיות

  תקציר מנהלים
  תיאור תמציתי, ממוקד ובעל רעיון מרכזי, שמכיל בצורה ברורה ומעניינת את התשובות לנושאים הבאים: 1תיאור החברה; 2גודל השוק הפוטנציאלי, השוק הזמין, הנישה בשוק המטרה; 3כיצד המוצר/השירות/הטכנולוגיה עונים לצרכי הלקוחות; 4מהות האסטרטגיה, חזון החברה, הייעוד, היתרון התחרותי; 5עיקרי מאמץ השיווק: פלחי שוק, מיצוב, בידול, מיתוג, תמהיל המוצר; 6הצוות המוביל; 7תוכנית הפרויקט ואבני דרך עיקריות; 8ניתוח כדאיות פיננסית: תחזית מכירות, גובה ההשקעה הדרושה, הרווח הצפוי, מתי מושג רווח תפעולי ומתי מוחזרת ההשקעה, מדדים כלכליים להערכת פרויקטים

  תוכן עניינים

  1. מבוא – פירוט הבעיה והצורך
  עמוד אחד שמתאר בקצרה את מצב השוק היום, אבני דרך בהתפתחות השוק, באילו בעיות עיקריות נתקלים הצרכנים, מה קיים, מה חסר, מה הצורך/ההזדמנות שזוהתה.

  2. המודל העסקי
  1פלחי שוק לקוחות; 2הצעת הערך לכל פלח שוק; 3ערוצי תקשורת והפצה; 4קשרי לקוחות; 5תזרימי הכנסות; 6משאבי ליבה; 7פעולות ליבה; 8שותפויות אסטרטגיות; 9מבנה עלויות

  3. השוק והסביבה העסקית
  תיאור של מצב השוק הנוכחי: מוצרים, מתחרים, מנועי צמיחה ומגמות עתידיות. 1פירוט של התעשייה, הענפים העיקריים בה; 2פירוט הענף של המוצר, מחזור כספי, שיעור צמיחה צפוי, פילוח השוק לפי מאפיינים, מחזור חיי המוצר; 3פירוט ענף הנישה / תת-הענף שבו מיתעדת החברה להתחרות לפי מחזור כספי, שיעור צמיחה צפוי, שלב מחזור חיים; 4פתרונות שוק קיימים, מחירים ומאפיינים; 5ניתוח כדאיות הענף באמצעות מודל פורטר; 6מנועי צמיחה והשפעה על השוק והלקוחות; 7תכנון מחקר שיווקי

  4. תיאור המוצר (השירות)
  מכיל את כל המידע הטכני וההנדסי הדרוש לצורך יצור והפצת המוצר (שירות), וכן את כל העלויות וההוצאות הצפויות לאורך כל מחזור החיים. 1תיאור המוצר והטכנולוגיה; 2דרישות פונקציונליות, המפרט הטכני; 3תיאור דרך הפעולה, תיאורי תכן וארכיטקטורה; 4עקרונות ל- ייצור, הרכבה, הפצה, התקנה, תחזוקה, גריטה; 5תרשים עץ מוצר וניתוח עלות; 6ניתוח עלות מחזור החיים

  5. האסטרטגיה העסקית
  התווית האסטרטגיה והמדיניות העסקית. 1הגדרת תחום העיסוק, החזון, הייעוד; 2ניתוח פנימי, משאבים, יכולות, כישורי ליבה, פטנטים, ידע ייחודי; 3מודל BCG לניתוח תיק מוצרים; 4מודל SWOT לניתוח הסביבה החיצונית והפנימית; 5מודל PESTEL לקביעת אסטרטגיה בינלאומית; 6בחירת אסטרטגיית מיצוב; 7אבני דרך עתידיות

  6. תוכנית השיווק
  תיאור פלחי המטרה, תמהיל השיווק, והתפישה השיווקית המשולבת. 1הגדרת מטרות ויעדים; 2פילוח השוק ומאפייני הלקוחות, בחירת פלחי מטרה; 3אסטרטגיית כיסוי שוק; 4החלטות בידול, מיצוב, מיתוג; 5תמהיל השיווק, המוצר, התצורה, התכולה, ומוצרים עתידיים; 6תיאור מדיניות המחיר, תעריפים, אמצעי תשלום, תנאי תשלום; 7בחירת ערוצי הפצה, ניהול מלאים, שינוע; 8 מאמץ קידום פרסומי, ערוצי פרסום, תמהיל הפרסום

  7. תוכנית ניהול סיכונים
  פירוט הסיכונים העיקריים והתווית מדיניות ניהול סיכונים. 1זיהוי הסיכונים והשפעתם על תכולת המוצר, יעד העלות, הזמן לשוק; 2ניתוח איכותי של הסיכונים, בהתאם לשערי היתכנות וסולם בונן; 3ניתוח כמותי של הסיכונים על גבי מטריצת הקריטיקליות; 4תוכנית מתן המענה לסיכון, הפחתת סיכון כוללת, מיפוי סיכוני פרויקט עיקריים; 5ניטור ומעקב אחר סיכונים, במהלך חיי המיזם

  8. תוכנית ניהול הארגון
  1תיאור הצוות הניהולי, העובדים, המבנה הארגוני; 2תוכנית גיוס עתידית של כוח אדם, תרשים ארגוני, פונקציות קיימות ודרושות; 3התווית צורת ההתאגדות העתידית, מיקום, מנכ"ל, דירקטוריון, יועצים; 4פירוט חבילות העבודה העיקריות והתכולה שלהן; 5תוכנית הפרויקט (MS-Project) - אבני דרך, סקרי תיכון, חבילות עבודה, משאבים, קדימויות; 6ניתוח תוכנית הפרויקט - משך זמן דרוש, החלקת משאבים, פעולות על הנתיב הקריטי

  9. תחזית מכירות ומימון
  תחזית המכירות, הכדאיות הפיננסית, ניתוחי רגישות. 1פירוט המצב הפיננסי הנוכחי, תזרים צפוי (אם קיים), מקורות הון; 2תיאור הנחות הבסיס (מאקרו), מנועי צמיחה, גורמי השפעה; 3פירוט מבנה עלויות קבועות והנחות לגבי עלויות משתנות; 4תחזית המכירות; 5תוצאות המודל הפיננסי: רווח כולל, השקעה מירבית, מועד איזון פיננסי (cashflow positive) ומועד break-even (החזר השקעה); 6מדדים כלכליים להערכת פרויקטים: ענ"נ, שת"פ; 7דוחות רווח והפסד מפורטים חודשיים, דוחות שנתיים מאוחדים; 8ניתוחי רגישות ("מה אם") על מנועי הצמיחה להם המודל רגיש ביותר;

  נספחים
  1פירוט ההצעה (The Deal) - גובה השקעה דרושה, מנגנון ההשקעה, תמורת הבעלות, אופציות; 2פירוט האחזקות בחברה (Cap. Table) וסבבי גיוס קודמים; 3קורות חיים של הצוות היזמי/תיאור החברה/דוחות כספיים/הלוואות; 4פירוט פטנטים, נכסים מוחשיים ולא מוחשיים בבעלות החברה; 5תחזית מכירות ודוחות רווח והפסד בתדירות חודשית/רבעונית; 6חוזים קיימים, התחייבויות מלקוחות, פידבק מלקוחות, תוצאות תיקוף; 7קבצים נוספים וסימוכין - מחקרי שוק, תובנות מלקוחות, קטעי עיתונות, דוחות ציבוריים


      • זו הרבה עבודה, ולא כדאי להשאיר אותה לרגע האחרון!

  פורטל הידע מכיל את כל הרקע התיאורטי, הכלים, השיטות והדרכים כדי לכתוב את הפרקים הרלבנטיים בתוכנית העסקית שלך.