www.SamsProjects.co.il
אודות פורטל ידע תחזית פיננסית ניתוח צרכי לקוחות פיתוח מוצר חדש תוכנית עסקית דף הבית

שמואל בראל
(MBA, ME, BSc)
יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.

  צור קשר!    
   
   
   
   
   פורטל הידע להכנת תכנית עסקית אפקטיבית

פורטל הידע הוא ויקיפדיה לכתיבת תוכנית עסקית - ריכוז תחומי הידע, השיטות והכלים לכתיבת התוכנית העסקית. הפורטל מכיל 5 נושאים עיקריים: שיווק, הנדסה, אסטרטגיה, ניהול, מימון. פרק ידע רב-תחומי כולל ידע משולב של התנהלות עסקית, אופטימזציה, ושיטות וכלים אינטגרטיביים.

פורטל שיווק
שיווק הוא תהליך חברתי וניהולי שבאמצעותו משיגים יחידים וקבוצות את מה שהם צריכים ורוצים, על ידי יצירה, הצעה והמרה של מוצרים בעלי ערך עם יחידים וקבוצות אחרות. הנושאים: עקרונות בשיווק עסקי, מחקר שיווקי וסקרי שוק, ניתוח התנהגות צרכנים, מבנה השוק וניתוח התחרות, פילוח שוק ובחירת קהל מטרה, תמהיל השיווק, תהליך שיווק למוצר חדש.


פורטל הנדסה
תהליך התכן ההנדסי הוא ניהול וארגון של אנשים ושל המידע שהם מפיקים בזמן עבודה על מוצר. הנושאים: תכן הנדסי של מוצר חדש, דירוג צרכי לקוחות, הגדרת מפרט ביצועים, בעיות תכן בסיסיות ועקרונות פתרון, יצירת חלופות תכן, בחירת חלופות תכן ראשיות, ארכיטקטורה ותכן על, בחירת החלופה למימוש.


פורטל אסטרטגיה
אסטרטגיה היא תוכנית שמתארת הקצאת משאבים ופעילויות לצורך השגת יתרון תחרותי והגשמת יעדי הארגון. הנושאים: עקרונות באסטרטגיה עסקית, ניתוח כוחות חיצוניים: הסביבה, הענף, המתחרים, ניתוח כוחות פנימיים: משאבים, יכולות וכישורי-ליבה, אסטרטגיות מיצוב ויתרון תחרותי, יריבות תחרותית ודינאמיקת התחרות, אסטרטגיות צמיחה, אסטרטגיה בינלאומית.


פורטל ניהול
ניהול הוא התהליך של יצירה ושימוש במשאבי הארגון באופן מוכוון מטרה כדי לבצע משימות ולהשיג מטרות ברמת שביעות רצון רצויה. הנושאים: ניהול הארגון, מנהיגות, קבלת החלטות, מבנה ארגוני, ניתוח וניהול סיכונים, תכנון פרויקט.


פורטל מימון
מימון הוא מכלול הפעולות שאנשים וארגונים נוקטים בהם כדי לנהל את כספם, או על מנת לגייס כספים כדי לממש פרויקטים שהם מעונינים לבצע. הנושאים: מימון ותוכנית פיננסית, מעבר בין ריביות ותקופות, היוון תזרימי כספים, מדדים כלכליים להערכת פרויקטים, חשבונאות פיננסית: דוחות כספיים, הערכת שווי בשיטת היוון תזרים מזומנים, ניתוח עלות מחזור חיים, כתיבת תוכנית פיננסית.


בלוג / ידע רב תחומי
ביו הנושאים: גיוס הון, דילול, הלוואה המירה, הסכם SAFE , כך תכתבו תוכנית עסקית מצוינת, האתגרים בגיוס הון ראשוני לסטארט אפ בשלבי הפרה-סיד והסיד, הבטחת הצלחה פיננסית בפיתוח ובהשקת מוצר חדש, הגדרת מודל עסקי בשיטת ה- קנבס, כיצד לכתוב מסמך איפיון לאפליקציה, כיצד לעצב הצעת ערך ללקוח