www.SamsProjects.co.il
אודות פורטל ידע תוכנית פיננסית ניתוח צרכי לקוחות פיתוח מוצר חדש תוכנית עסקית דף הבית
שמואל בראל
(MBA, ME, BSc)
יועץ מומחה לפיתוח עסקי לחברות סטארט אפ וליזמים משלב הרעיון ועד להנפקה .  יצירת קשר    
עדכון אחרון: 3 ביוני 2022


מבנה ארגוני בתוכנית עסקית
בחירת המבנה הארגוני בתוכנית העסקית מייצג את את האופן שבו מתחלקת העבודה בין הפונקציות המקצועיות השונות, ולהתאים לסביבה העסקית התחרותית שבה תפעל החברה, ולתמוך במימוש השאיפות האסטרטגיות ארוכות הטווח.פורטל שיווק
עקרונות בשיווק עסקי
מחקר שיווקי וסקרי שוק
ניתוח התנהגות צרכנים
מבנה השוק וניתוח התחרות
פילוח שוק ובחירת קהל מטרה
תמהיל השיווק
תהליך שיווק למוצר חדשפורטל הנדסה
תכן הנדסי של מוצר חדש
דירוג צרכי לקוחות
הגדרת מפרט ביצועים
בעיות בסיסיות ועקרונות פתרון
יצירת חלופות (קונספט)
בחירת חלופות תכן ראשיות
ארכיטקטורה ותכן על
בחירת החלופה למימושפורטל אסטרטגיה
עקרונות באסטרטגיה עסקית
ניתוח כוחות חיצוניים
ניתוח כוחות פנימיים
אסטרטגיות מיצוב ויתרון תחרותי
יריבות ודינאמיקת התחרות
אסטרטגיות צמיחה
אסטרטגיה בינלאומיתפורטל ניהול
ניהול הארגון
מנהיגות
קבלת החלטות
מבנה ארגוני
ניתוח וניהול סיכונים
תכנון פרויקטפורטל מימון
מימון ותוכנית פיננסית
מעבר בין ריביות ותקופות
היוון תזרימי כספים
מדדים כלכליים
דוחות כספיים
שיטת היוון תזרים מזומנים
ניתוח עלות מחזור חיים
כתיבת תוכנית פיננסית

מבנה ארגוני

ניהול הוא תהליך של יצירה ושימוש במשאבי הארגון באופן מוכוון מטרה כדי לבצע משימות ולהשיג מטרות ברמת שביעות רצון רצויה.

ניהול הארגון
1. מנהיגות
2. קבלת החלטות
3. מבנה ארגוני
      3.1 בידול וכילול
      3.2 מאפיינים של מבנה ארגוני
      3.3 סוגים של מבנה ארגוני
      3.4 תכנון מבנה ארגוני
4. ניתוח וניהול סיכונים
5. תכנון פרויקט3. מבנה ארגוני

מבנה ארגוני (Organizational Structure) הוא תיאור של חלוקת העבודה בפירמה בין חטיבות שונות ושל הקשרים שבין החטיבות והאופן שבו הן מתואמות ומשתפות פעולה.

מבנה ארגוני משויכת לפונקציה הניהולית של הנהגה.

המבנה הארגוני של הפירמה משפיע על האופן שבו היא מצליחה לממש את מטרותיה, והמבנה הארגוני צריך להתאים לסביבה העסקית שבה פועלת הפירמה. המבנה הארגוני צריך לייצג את השאיפות האסטרטגיות של הפירמה.

  • מבנה ארגוני: האופן שבו הפירמה מחלקת את העבודה בין יחידות ייחודיות, ואז מתאמת ביניהן
  • עיצוב ארגוני: תהליך תכנון וקביעת המבנה הארגוני שיתאים לאסטרטגייה של הפירמה
  • תרשים ארגוני: הצגה גרפית של היחסים בין יחידות החברה ואת קו הדיווח בין מנהלים לכפיפים


דוגמא - תרשים ארגוני
בידוד וכילול
בידול (Differentiation) הוא האופן שבו משימות מחולות לתתי-משימות, ומבוצעות על ידי עובדים בעלי כישורים מיוחדים. בידול יכול להיות לפי משימה, מה העובדים עושים, או לפי דרך המחשבה:אנשי מכירות חושבים פלחי שוק וצרכי לקוחות, ואנשי מימון חושבים הוצאות ומחיר הון.

כילול (Integration) הוא הרמה והמורכבות שבה חלקים שונים בארגון משתפים פעולה יחד וקיימת ביניהם אינטרקאציה. יכולות להיות יחידות עסקיות עצמאיות לחלוטין, תלויה לחלוטין, תלות חד-כיווני, או תלול הדדית. בנוסף התלות יכולה להיות אופקית ו/או אנכית.


כילול, בידול - תרשים ארגוני

רמת הכילול ורמת הבידול של הארגון תלויים בעיקר באופי הדינאמיות ובגובה אי-הוודאות שבה עובדים הגורמים בארגון. כדי להתמודד עם מימד אי-הוודאות הארגון יכול לקבוע סט של כללים, מטרות ו-ערכים.

  • כללים - כאשר התלות ההדדית נמוכה, ואי הוודאות קטנה
  • מטרות - בחינה של התוצאות; כאשר יש תלות ואי-וודאות ברמה בינונית
  • ערכים - כאשר התלות ההדדית גבוהה, ורמת אי-הוודאות גבוההמאפיינים של מבנה ארגוני
 • מוטת שליטה - כמות העובדים שמדווחים למנהל יחיד.
  מוטת השליטה נקבעת לפי יכולות המנהל, אופי העבודה, כישורי העובדים, פיזור גאוגרפי. ככל שמוטת השליטה קטנה יותר הארגון נחשב "שטוח"; ככל ש- מוטת השליטה גבוהה יותר הארגון נחשב "גבוה".

 • היררכיה - האופן שבו אנשים וקבוצות בארגון מסודרים בהתאם לסמכות פורמאלית.
    • ארגון בהיררכיה גבוה מכיל רמות רבות של ניהול
    • ארגון בהיררכיה שטוחה הוא בעל רמות מועטות של ניהול
  ככל שהסביבה החיצונית יציבה יותר הארגון יהיה גבוה; בסביבה דינאמית יש עדיפות למבנה שטוח בזכות שיתוף המידע באופן מהיר ושווה.

 • ריכוזיות וביזוריות - נקבעות לפי הרמה בארגון שבה מתקבלות החלטות.
    • ארגון ריכוזי (Centralized) הוא כזה שבו רוב ההחלטות נעשות בהנהלה הבכירה
    • בארגון מבוזר (Dentralized) הנטייה בו היא לדחוף קבלת החלטות במורד מוטת השליטה

 • פורמאליות - ארגון פורמאלי הוא כזה שמבוסס על חוקים, מדיניות, תקנות, נהלים.
  בארגון לא-פורמאלי לעובדים יש מעט מגבלות על האופן שבו הם מבצעים את עבודתם.

 • התמחות - רמת ההתמחות נמוכה יותר אם קל מאוד להחליף עובד בעובד אחר. האתגר הוא למצוא את נקודת האיזון שבין התמחות לפיריון העובד.סוגים של מבנה ארגוני
קיימים 6 סוגים של מבנים ארגוניים. לכל מבנה חוזקות וחולשות שונות, והוא מתאים לסוג מסוים של סביבה עסקית, גודל פירמה, ועוד.


מבנה פונקציונלי
הפירמה מאוגדת תחת תחומי עיסוק (פונקציות) מסורתיות - שיווק, הנדסה, מכירות, תפעול, כספים, ייצור, וכד'. המבנה פופולארי כיוון שהוא מבדל את התתמחות של כל פונקציה.


דוגמא - מבנה ארגוני פונקציונלימבנה מוצרי
הפירמה מאוגדת תחת תחומי עיסוק (פונקציות) מסורתיות - שיווק, הנדסה, מכירות, תפעול, כספים, ייצור, וכד'. המבנה פופולארי כיוון שהוא מבדל את ההתמחות של כל פונקציה.


דוגמא - מבנה מוצרימבנה חטיבתי-מוצרי
הפירמה מאוגדת תחת תחומי עיסוק (פונקציות) מסורתיות - שיווק, הנדסה, מכירות, תפעול, כספים, ייצור, וכד'. המבנה פופולארי כיוון שהוא מבדל את ההתמחות של כל פונקציה.


דוגמא - מבנה חטיבתי-מוצרימבנה מבוסס-לקוח
הפירמה מאוגדת סביב קטגוריות של לקוחות עם צרכים מסוימים ומבודלים. מבנה כזה טוב כאשר קייים אגדים של לקוחות, והמוצרים שמספקים להם ניתנים לבידול.


דוגמא - מבנה מבוסס-לקוחמבנה גאוגרפי/אזורי
הפירמה מאוגדת סביב לאזורים גאוגרפים בה היא פועלת, וכל חטיבה גאוגרפית מכילה את כל הפונקציות הנדרשות לפעולה באזור. באופן כזה קל לזהות מרכזי רווח ולהאציל סמכויות לאזורים.


דוגמא - מבנה גאוגרפי/אזורימבנה מטריציוני
במבנה ארגוני מטריציוני עובד עשוי לדווח ליותר ממנהל יחיד - ישנו המנהל הישיר (פונקציונלי) וישנו מנהל מטריציוני (מוצר/אזור וכד').


דוגמא - מבנה מטריציוניתכנון מבנה ארגוני
בתכנון מבנה ארגוני צריך להתחשב בשני גורמים עיקריים: הסביבה החיצונית של הפירמה, והאסטרטגיה העסקית של הפירמה.

הפירמה מתחילה לרוב סביב מוצר אחד, ומתפתחת למוצרים נוספים ואזורים נוספים. ככל שמגוון המוצרים גדול יותר וההתרחבות הגאוגרפית מתגברת, המבנה הארגוני של הפירמה יהפוך לגורם חשוב בהצלחה.

תכנון המבנה הארגוני כולל שילוב נכון של סביבה חיצונית, אסטרטגיה, תרבות ארגונית, טכנולוגיה, אורך חיי המוצר.


www.SamsProjects.co.il